Sprung zur TabelleSprung zum MenüSprung zur SucheHotkey Referenz
ADLER-Datenbank
Chapter
Anzeige von 41 - 60 aus 71698
ID PID Gender Title First Name Prefix Surname Suffix Alias Date Of Birth Date Of Death
68 I93 M Carl Schütz
69 I94 M Ludwig Schütz 02 NOV 1858 14 AUG 1934
72 I97 F Adele Abeles verh. Berger ABT 1850 ABT 1929
73 I98 F Fanny Abeles verh. Frankl ABT 1839 30 DEC 1920
74 I99 M Dr. phil. Hugo Abeles (Albrecht) Albrecht [Namensänderung] 08 MAY 1887 01 APR 1938
75 I100 M Isidor (Isak) Abeles 25 DEC 1845 12 NOV 1891
76 I101 M Joseph Löbl Abeles 01 OCT 1856
77 I102 F Karoline (Lina) Abeles verh. Mendel ABT 1843 19 DEC 1920
78 I103 M Mathilde Abeles verh. Freund de Tószeg ABT 1853 11 SEP 1931
79 I104 M Michael Abeles 13 MAY 1847
80 I105 F Rosalia Abeles verh. Kaufmann 07 OCT 1844 11 FEB 1925
81 I106 M Sigmund Abeles 12 FEB 1841 05 DEC 1928
84 I109 M Moriz Berger ABT 1843 24 NOV 1920
86 I111 M David Berger
87 I112 F Betty Birnbaum verh. Kaufmann 28 MAR 1881
89 I114 M Wilhelm Frankl
90 I115 M Heinrich Freund de Tószeg 02 JUN 1894
93 I118 M Wilhelm (Vilmos) Freund de Tószeg ABT 1846 18 JUN 1910
94 I119 F Sophie Herz verh. Freund de Tószeg 23 JUL 1905
95 I120 F Cäcilie Herzog verh. Berger ABT 1803 02 FEB 1881
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b