Sprung zur TabelleSprung zum MenüSprung zur SucheHotkey Referenz
Zurück zur Haupttabelle

Adler Bibliothek [2]

ID Signatur Autor Titel Beschreibung Herausgeber Impressum Jahr Umfang Auflage Serie Band Seite Rezensent Rezensiert In
2 W-9515.14 Genealogia : studia i materialy historyczne Poznań-Wrocław 2002 176 Seiten, illustriert Genealogia : studia i materialy historyczne Bd. 14
Anzeige von 1 - 5 aus 9
Sortiere nach 
ID MID Signatur Bereich Autor Inhalt Umfang Quelle
1839 2 W-9515.14 S. 007 Tegowski, Jan STUDIA: Data powrotu Siemomysła na Kujawy — rok 1279
1840 2 W-9515.14 S. 019 Karczewska, Joanna STUDIA: Ród Kotwiców na Kujawach w średniowieczu
1841 2 W-9515.14 S. 031 Dabrowski, Dariusz STUDIA: Radosłowle kniazey Wytebskich — analiza porównawcza treści
1842 2 W-9515.14 S. 071 Klint, Paweł STUDIA: Wyrzyscy herbu Pałuka w XVI–XVIII wieku
1843 2 W-9515.14 S. 107 Kowalkowski, Jacek STUDIA: Małżeństwo Marianny Ciecierskiej i Franciszka Skórzewskiego w latach 1755–1773. Szkic do portretów
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b