Adler Wereinmalwar Neu [44497]

44497
M
David
Stern
Löti de Kelenföld mit Elek de Ujnép / page 1939
1939
I323194
Löti de Kelenföld mit Elek de Ujnép
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b