Adler Wereinmalwar Neu [26]

26
M
Johann
Schimek
Abeles I (Albrecht) / page 1
1
I51
Abeles I (Albrecht)
verh. mit Theresia Zaunmüller
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b