Adler Wereinmalwar Neu [23873]

23873
F
Therese
Reiss
Greger de Budavölgy (mit Deszendenz) / page 1009
1009
I23898
Greger de Budavölgy (mit Deszendenz)
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b