Adler Wereinmalwar Neu [16015]

16015
M
Oskar
Kokoschka
Fischl de Dirszta (Dirsztay de Dirszta) mit Bamberger de Balástya und Sternthal de Nagypél / page 656
656
I16040
Fischl de Dirszta (Dirsztay de Dirszta) mit Bamberger de Balástya und Sternthal de Nagypél
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b