Online-Datenbank der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler", Wien

Adler Bibliothek Inhalt [65]

65
8988
B-1229.66
S. 005-006
Pinoteau, Hervé; Harmignies, Roger
Léon Jéquier.
Copyright © 2021 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b